Otomat Çelikleri

Otomat Çelikleri

Otomat Çelikleri

Çelik malzemeden istenen özellikler arasında talaşlı işlene bilirlik kabiliyeti önem arz eder. İmalat aşamasında, yüksek kesme hızları ve buna bağlı olarak işlem zamanı, takım ömrü, iyi yüzey kalitesi, daha düşük kesme kuvvetleri kullanarak sağlanacak enerji tasarrufu gibi kriterler, diğer faktörlerle birlikte malzeme kalitesiyle de direkt alakalıdır. Bu kaliteyi sağlamak amacıyla otomat çelikleri geliştirilmiştir.

Otomat çelikleri, yüksek oranda Kükürt (S) ve Mangan (Mn) içeren alaşımsız çelikler olup, Mangan ve Sülfür sayesinde küçük ve kırılgan talaş oluşumu nedeniyle, üretimde hızlı çalışma imkânı vermektedir. Taşıdıkları kolay işlenebilirlik özelliğinden dolayı, tek veya çok milli, rovelver ve torna tezgâhlarında yapılan boyuna ve alın tornalama, diş açma, delme, raybalama vb. talaş kaldırma işlemlerine en uygun işlene bilirlik özelliği olan çelik olarak tanımlanırlar.

Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre,

a- Isıl işlem uygulanmayanlar (yumuşak otomat çelikleri)

b- lsıl işlem uygulananlar

b1) Islah işlemi uygulananlar

b2) Sementasyon işlemi uygulananlar

olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

Otomat çelikleri,  iyi işlenebilirlik sağladıklarından, otomotiv sanayi için değişik tür bağlantı elemanları makina ve teçhizat üreten endüstri kollarında ve inşaat sektöründe, konstrüksiyon elemanları üretiminde, hassas mekanik parçalar üreten endüstri kollarında (optik cihaz ve ölçü cihazları parçaları) kullanılmaktadır.