4140 Çelik

4140 Çelik

4140 Çelik

4140 çelik, kimyasal bileşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirilmeye elverişli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımsız ve alaşımlı makine imalat çelikleridir. Islah işlemi, sonuçta çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı önce bir sertleştirme işlemlerinin bütünü olarak tarif edilir.

Bu grup çeliklerin alaşımsız, düşük alaşımlı ve alaşımlı cinsleri vardır. Alaşımsız olanları piyasada imalat çeliği olarak da ifade edilir. Bu çelikler makine imalat çeliklerinin en önemli bölümünü oluştururlar. Genel olarak bu tür çelikler bağlantı elemanları aks milleri şaft ve dişli imalatında kullanılırlar. Bu grup çeliklerde, sertleşebilirlik derecelerine göre düşük, orta ve yüksek sertleşebilir olarak gruplandırılır

Otomobil ve uçak yapımında, krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil ve benzeri sürekliliği yüksek parçalar, ayrıca dişli ve çark yapımında kullanılır.